0
بيمارستان
0
معاونت
0
شبكه ها
0
دانشكده
IMAGE کسب مقام اول مسابقات داژبال هفته دولت
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399
  کسب مقام اول مسابقات داژبال کارکنان خانم مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش... ادامه مطلب ...
IMAGE جلسه تقدیر و تشکر از مدیر سابق مدیریت برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد
چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399
جلسه تقدیر و تشکر از مدیر سابق مدیریت برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد     جلسه... ادامه مطلب ...
IMAGE گردهمایی مدیر و کارکنان مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد
چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399
گردهمایی مدیر و کارکنان مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد در پایان سال1398  ... ادامه مطلب ...