0
بيمارستان
0
معاونت
0
شبكه ها
0
دانشكده
IMAGE دستاورد های معاونت توسعه دانشگاه در مردادماه
سه شنبه, 26 مرداد 1400
    معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مديريت بودجه و مالی   با توجه به برنامه... ادامه مطلب ...
IMAGE مقام نخست مدیریت بودجه در بین مدیریت های معاونت توسعه دانشگاه در سال گذشته
دوشنبه, 31 خرداد 1400
مقام نخست مدیریت بودجه در بین مدیریت های معاونت توسعه دانشگاه در سال گذشته با... ادامه مطلب ...
IMAGE آغاز انعقاد تفاهم نامه های سال 1400 با واحدهای دانشگاه
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1400
    با آغاز انعقاد تفاهم نامه های سال 1400 با واحد های دانشگاه   با دستور جناب آقای... ادامه مطلب ...