معرفي مدير بودجه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مدیریت بودجه دانشگاه یکی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بوده که وظیفه آن تهیه برنامه مالی دانشگاه برای یک سال مالی است که این برنامه شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و سایر مخارج برای دستیابی به اهداف دانشگاه می باشد.

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

نام و نام خانوادگی: کاظم رحیمی

مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری

پست الکترونیک:              Rahimyk1@mums.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 051-38797257-38797255

تلفن همراه 09155092432

فکس:38797256-051

 شرح وظایف  

 • تهیه و تکمیل فرمهای تنظیم بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با نظارت مقام مافوق.
 • بررسی و نظارت بر تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای (پیشنهادی و مصوب و متمم) بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور و هیأت امنای دانشگاه).
 • بررسی و نظارت بر تهیه و تنظیم و ابلاغ بودجه مصوب و تخصیص دریافتی به واحدهای مربوطه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه و ارائه راهکارها و راهنمایی های لازم و مراقبت در مصرف بهینه اعتبارات.
 • بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از کارشناسان و مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی.
 • بررسی و نظارت بر نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل.
 • تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه.
 • اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی.
 • بررسی برنامه و طرح های پیشنهادی واحدهای تابعه و تطبیق آن با برنامه های کلان دانشگاه جهت تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحدها
 • اظهار نظر در مورد قوانین و آئین نامه ها و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر حسن اجرای کار واحد بودجه و پرسنل مربوطه و برنامه ریزی.
 • شرکت در کمیسیون های مختلف مربوط به بودجه و طرح های عمرانی و برنامه ریزی به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح.
 • پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسنل واحد.
 • تهیه گزارشات لازم.

« رزومه اجرایی »

 • مسئول حسابداری تعهدی دانشگاه
 • رئیس اداره حسابداری کالا، اموار و خدمات
 • رئیس اداره حسابداری طرحهای عمرانی
 • رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
 • عضو کارگروه حسابرسی وزارت بهداشت
 • عضو کارگروه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وزارت بهداشت
 • عضو کارگروه کشوری نرم افزار نظام نوین مالی
 • عضو تیم پایش عملکرد مالی وزارت بهداشت
 • عضو کمیته فنی و تخصصی امور مالی وزارت بهداشت
 • مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

« برنامه های آتی »

 • انجام مطالعات و اقدامات در زمینه روش های نوین سازماندهی منابع مالی در جهت نیل به اهداف عالیه دانشگاه
 • مطالعه و تحلیل روش های کاهش هزینه های دانشگاه
 • مطالعه و بررسی بهبود و روش ها و بازده منابع موجود در دانشگاه
 • مطالعه و بررسی آئین نامه ها، اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و تهیه گزارش های مربوطه
 • مطالعه و بررسی اهداف چشم انداز دانشگاه در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده