دوره آموزشی ارتقاء کارایی فردی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 برگزاری دوره آموزشی ارتقاء کارایی فردی با حضور کارشناسان بودجه دانشگاه های علوم پزشکی قطب 9 کشور

دوره آموزشی ارتقاء کارایی فردی در روز های 27 و 28 شهریور سال98 با حضور مدرس جناب آقای دکتر حسینی جهت جمعی از کارشناسان بودجه و مالی دانشگاههای علوم پزشکی قطب 9 کشور در مجتمع سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.