استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت پروژه های بیمارستانی و درمانگاهی

     

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برنامه ریزی دانشگاه برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت پروژه های بیمارستانی و درمانگاهی خبر داد.

علی اسکندری در حاشیه نشست ارائه فرصت های سرمایه گذاری دانشگاه در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در راستای قانون بودجه سال ۹۷، و جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های دولتی، زمینه های سرمایه گذاری در مناطق زیر پوشش دانشگاه شناسایی و به سرمایه گذاران معرفی شد.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس، در یک فراخون عمومی ۹ پروژه بیمارستانی و درمانگاهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی شد و شرکت هایی برای همکاری دراین زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در نشستی که با حضور رییس دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان، و سرمایه گذاران برگزار شد، ضمن معرفی فرصت های سرمایه گذاری دانشگاه، راهکارها و بیان انتظارات، به سوالات سرمایه گذاران پاسخ داده شد.

اسکندری اظهار امیدواری کرد: مشارکت سرمایه گذاران زمینه توسعه زیر ساخت های درمانی و بهداشتی و در نهایت توسعه خدمات به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) را افزایش دهد.