شماره تلفنهاي مديريت بودجه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

پست الکترونیک

علی اسکندری

سرپرست مدیریت بودجه

   38761272 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهدی الهی

معاون مدیریت

   38761272 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

مهدی مهران

مسئول دفتر

  38797255-7 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مجتبی اسماعیلی مقدم

کارشناس مسئول تملک سرمایه ای

   38713612    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خانم سلیمی

کارشناس مسئول درمان و فوریتها

  38763921 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

خانم عباسی

کارشناس مسئول بهداشت شهری و روستایی

  38763921 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

خانم میرزایی

کارشناس مسئول آموزش و پژوهش

  38713615 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

مسعود آریایی فر

کارشناس گروه بهداشت شهری و روستایی

   38713612 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید     

خانم حقانی

کارشناس تملک سرمایه ای

   38713615   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خانم ابراهیمی سیرزار

کارشناس گروه درمان

  38762681 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

خانم علم هدایی

کارشناس تملک سرمایه ای

  38713615  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

خانم بسکابادی

کارشناس گروه درمان

  38763921     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خانم باغبان

کارشناس گروه درمان

9494
38763921   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رمضانعلی وظیفه دان

نامه رسان