فرم ها

 صفحه اصلی معاونت توسعه مديريت و منابع> مديريت بودجه>فرم ها

ریاست محترم بیمارستان...
مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان...
 
با توجه به برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق اعتبار مورد نیاز هر واحد،خواهسمند است تعداد نیروهای موجود در برنامه درمانی 30303 (فایل پیوست) را طبق لیست حقوقی حود تکمیل و در اسرع وقت (پایان وقت اداری 19/11/90)به آدرس ذیل ایمیل نمایید.
تذکر: درصورت عدم اسال اطلاعات فوق، مبنای محاسبات براساس اطلاعات موجود انجام خواهد شد.
 
 
ریاست محترم بیمارستان...
مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان...
 
احتراماً خواهشمند است در راستای اجرای بند92قانون بودجه سال90(مطالبات از سازمانهای بیمه گر) نسبت به ارسال عملکرد واحد مربوطه تا پایان آذر ماه سال جاری طبق جدول اکسل پیوست اقدام و به آدرس ذیل ایمیل نمایند. salimiz1[at]mums.ac.ir
اعلام بدهي دارويي و عملکرد پرداخت کارانه حداکثر تا پايان وقت اداري 14/11/89
 
کليه بيمارستانهاي تابعه علوم پزشکي مشهد:با توجه به نامه شماره 303245 /205 مورخ 10/11/89 وزارتخانه مبني بر اعلام بدهي دارويي و عملکرد پرداخت کارانه،حداکثر تا پايان وقت اداري 14/11/89 نسبت به تکميل و ارسال فايل پيوست اقدام فرماييد .
فوري فوري فوري :ارسال شماره اشتراک قبوض آب،برق و گاز به تفکيک فرم پيوست
 

شبکه هاي بهداشت و درمان مقتضي است اشتراک قبوض آب،برق و گاز را به تفکيک خواسته شده در فرم پيوست حداکثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 28/10/89 به آدرس مديريت بودجه Budget[at]mums.ac.ir ايميل نماييد .(28/10/89)
بدهيهاي پايان سال 87 و 88 (مورخ 04/05/89)
 
فوري همکاران محترم جهت جمع آوري اطلاعات صورتحسابهاي ارسالي به سازمان تامين اجتماعي در سال 88 با توجه به تاريخ پرداخت60% علي الحساب در هر ماه فايل اکسل ذيل را پس از ذخيره تکميل وحداکثر ظرف 24 ساعت آينده به آدرس ذيل ايميل نماييد.
 
 
همکار محترم لطفا فایلهاي مربوط به فرمهاي داخلي بودجه دانشگاه را ذخیره (save target as ...) نموده و پس از تکمیل اطلاعات درخواستی حداکثر تا تاريخ 26/2/89 به آدرس ذکر شده ایمیل نمایید .

بروز رساني دوشنبه 20/2/89 مهلت ارسال تا تاريخ 26/2/89 Budget[at]mums.ac.ir